Szkoła męska – czy to dobry wybór dla Twojego syna?

Badania amerykańskie (Mael i in. 2005) pokazują, że chłopcy i dziewczęta zyskują na edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć i to, aż w kilku obszarach. Wyniki świadczą na korzyść szkół niekoedukacyjnych zwłaszcza w odniesieniu do osiągnięć szkolnych oraz atmosfery w placówce. Wnioski te potwierdzają nauczyciele oraz uczniowie naszych Szkół, którzy doceniają wysoki poziom nauczania, a przy tym braku niezdrowej rywalizacji. Warunki stworzone do pracy i odpoczynku sprzyjają lepszemu pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności.


Nasza Szkoła męska ma stosunkowo krótki staż liczący niespełna osiem lat. Dla dyrekcji i nauczycieli platerkowej Szkoły żeńskiej, której tradycja sięga końca XIX wieku, jest więc ona tworem wciąż bardzo świeżym. Zdecydowaliśmy się ją otworzyć wierząc w możliwości, które stwarza edukacja zróżnicowana ze względu na płeć.

1. Wierzymy, że ta sama lekcja może być przeprowadzona różnymi metodami i tym samym lepiej trafi zarówno do chłopców jak i do dziewcząt.

2. Jesteśmy świadomi, że okres szkoły podstawowej jest szczególnie trudny dla uczniów i uczennic ze względu na ich intensywny rozwój psychofizyczny oraz zwiększoną potrzebę akceptacji otoczenia. Wierzymy, że to co pozwala przejść „suchą stopą” przez okres dojrzewania zawiera się po części w bezpiecznym środowisku, zwłaszcza osób tej samej płci oraz mądrych nauczycieli i pedagogów.

3. Chcemy wykształcić młodego człowieka dojrzałego społecznie, komunikacyjnie, duchowo oraz moralnie. By sprostać temu wyzwaniu tworzymy szczególne warunki, w których zachowanie nie będzie determinowane chęcią przypodobania się osobom płci przeciwnej.

4. Dbamy o to by w toku edukacji i wychowania uczniów Szkoły męskiej dekonstruować stereotypy dotyczące rzekomych kompetencji przypisanych dziewczynkom oraz chłopcom. Nie różnicujemy celów kształcenia, a jedynie metody stosowane do ich osiągnięcia.

W szkole męskiej chłopcy:

zarówno gotują, jak i ćwiczą judo,

tańczą oraz wyjeżdżają pod namioty, nabywając umiejętności terenoznawczych,

poznają zasady kultury oraz „wyżywają się” pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego do sześciu godzin w tygodniu, na basenie, macie, boisku, ściance wspinaczkowej,

opracowują nowe rozwiązania techniczne w ramach „Akademii wynalazców”,

poznają zasady dobrego wychowania sprawdzając się na „dorocznym” balu platerkowym,

doskonalą się duchowo oraz wzmacniają fizycznie podczas wycieczek rowerowych.

Stają się świadomymi swoim mocnych stron i ograniczeń absolwentami Męskiej Szkoły Podstawowej im Cecylii Plater-Zyberkówny, gotowymi do wejścia w rzeczywistość koedukacyjnego Liceum.