Rekrutacja do klasy I i do klasy „0”

Czekamy na Ciebie!


Prowadzimy nabór ciągły w trakcie roku szkolnego dla uczniów na każdym poziomie, o ile są wolne miejsca. Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły w celu umówienia się na indywidualną rozmowę z Dyrektorem Szkoły pod numerem 22-621-52-54. Prosimy również o wypełnienie Ankiety Rekrutacyjnej złożenia jej w sekretariacie szkoły oraz do zapoznania się z realizowanym przez Szkołę Programem Wychowawczym

Kandydaci przyjmowani  są na okres próbny jednego tygodnia do danego oddziału. W tym czasie uczestniczą w planowych zajęciach klasy, do której zostali przydzieleni.

Następnie, jeśli nauczyciel widzi taką konieczność,  piszą testy kwalifikacyjne z zakresu danego przedmiotu lub grupy przedmiotów. Dopiero po omówieniu testów i wyników obserwacji kandydata podejmowana jest decyzja o przyjęciu do naszej Szkoły i zaproszenie do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Czesne jest opłatą za zajęcia lekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w ramach szkoły. Oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, których część jest programami autorskimi naszych nauczycieli jak np. gotowanie z historiami p. Doroty Ziółkowskiej czy trening uczenia się „Moja głowa – mój sukces” p. Małgorzaty Terleckiej. Również w ramach czesnego zajęcia z WF prowadzone są w formach: judo, tańca, zajęć na basenie i w zimie na lodowisku. Czesne jest płacone przez dziesięć miesięcy tj. od września do czerwca i wynosi 13 000 zł brutto za rok nauki (1.300 zł miesięcznie). Usługi edukacyjne oprocentowane są stawką 0% podatku VAT.

Opłaty rekrutacyjne

  • Koszt zajęć i rozmów rekrutacyjnych – 100 zł
  • Opłata administracyjna  za tydzień próbny  – 200 zł
  • Wpisowe 2000 zł – płatne przy pozytywnej decyzji o przyjęciu do szkoły
  • Mundurki
  • Jadalnia – korzystanie z wyżywienia w szkole
  • Ubezpieczenie NNW
  • Wyjazdy na zieloną szkołę / rekolekcje / wycieczki

Zarząd Towarzystwa Oświatowego przyjmuje wnioski o stypendia naukowe oraz socjalne. Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek członków grona pedagogicznego – socjalne zaś na podstawie wniosku rodziców. W placówkach Towarzystwa Oświatowego przysługują zniżki z tytułu:

a. przynależności do społeczności Platerkowskiej – 10% czesnego dla każdego dziecka, kiedy więcej niż jeden członek rodziny zostaje naszym uczniem

b. z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

  • 10% czesnego każdego dziecka z rodziny z trójką niepełnoletnich dzieci
  • 25% czesnego każdego dziecka z rodziny z czwórką niepełnoletnich dzieci
  • 50% czesnego każdego dziecka z rodziny powyżej czwórki niepełnoletnich dzieci.

Wzory wniosków dostępne są w sekretariacie.