6.02 Akademia Rodzica – pt. Zaburzenia mowy i młodzieży

Zapraszamy na kolejne spotkanie Akademii Rodzica. Są to cykliczne spotkania podczas, których rozmawiamy jak być rodzicem i madrze wspierać swoje dziecko. Tym razem nasze spotkanie będzie dotyczyło zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży, poprowadzi je Pani Anna Faszczewska – logopeda, która opiekuje się uczniami w naszej szkole. Zapraszamy 6 lutego na godzinę 16.30.