18.01 – dla klasy 8 Maraton

Zapraszamy na maraton matematyczny, który jest świetną okazją do przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zgłoszenia do udziału przyjmuje sekretariat szkoły telefonicznie (tel. 22 621 52 54) lub mailem: sekretariat@cpz.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem maratonu – REGULAMIN Maraton matematyczny

Wszystkich uczestników prosimy o przyniesienie podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na uczestnictwo w maratonie. ZGODA NA UDZIAŁ W MARATONIE

Do zobaczenia w sobotę.